Akıllı Şehircilik

      Özellikle 21. Yüzyılda kent nüfusunun artmasıyla beraber sağlık, eğitim, gıda, enerji, güvenlik gibi temel konularda kamu hizmetlerine gerekliliğin arttığı görülmektedir. Ekonomik iç göç, savaş ve açlığın getirdiği zorunlu dış göç gibi tetiklenmelerle kontrolsüz artan kent nüfusu, kamu hizmetlerinin eşit ve efektif dağılımını da zorlaştırmaktadır. Mevcut kaynakların adil ve verimli dağılımı ile beraber sürdürülebilir hizmetlerin sağlanması amacı ile Akıllı Şehircilik projeleri tüm dünyada hız kazanmıştır.

 

      AREMSOFT olarak tüm bu gelişmelerin yarattığı zorlukları, ihtiyaçları yakından takip ederek, dünü ölçüp, bugünü şekillendirip, yarını planlamaktayız. Tüm proje alanlarımızda katılımcı demokrasi, yönetişim ve dijital demokrasi gibi kavramları ön plana çıkararak kentin tüm dinamikleri ile beraber bilinçli proje yönetimini benimsemekteyiz.

 

      Akıllı Şehircilik konusunda, veri ve uzmanlığa dayalı ekibimizle geleceğe yönelik kısa ve uzun vadede öngörüler oluşturup, oluşacak problemleri ve talep edilecek beklentileri öncesinden belirleyen stratejik bir bakış açısı sunmaktayız.

 • (T.R.) Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı,
 • (EP) Avrupa Parlamentosu Standartlarını,
 • (PAS 181) Birleşik Krallık Şehirleri Temel Prensipleri Standartları,
 • (ISO 37120:2014) Uluslararası Standartlar Teşkilatı Sürdürülebilir Kalkınma Toplulukları Standartları - Şehircilik Hizmetleri Göstergeleri ve Yaşam Kalitesi Standardı,
 • (ITU) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - Daha Akıllı ve Daha Sürdürülebilir Şehirler Oluşturma Modeli Standardı,
 • UNECE/ITU Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu  / Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Akıllı ve Sürdürülebilir Şehir Göstergeleri,
 • Akıllı Şehirler Konsülü Akıllı - Şehir Hazırbulunmuşluk Modeli,
 • Avrupa Birliği Avrupa Orta Ölçekli Şehirler için Akıllı Şehir Sıralama Modeli gibi uluslararası kabul görmüş Dijital Yönetim - Yönetişim uygulamalarını ve uygulanmış yüzlerce projeyi standart alarak kente ve bölgeye en uygun Akıllı Şehir modelini planlamaktayız.

 

AREMSOFT olarak Akıllı Şehircilik proje ilkelerimiz arasında;

 • Maliyetleri azaltırken kaynakların etkin, dengeli ve verimli kullanımını sağlamak,
 • Teknolojinin getirdiği yenilikleri, şehrin hızla değişen ekosistemine dahil ederek oluşacak sorunlarda hızlı ve yerinde aksiyon almak,
 • Şehrin ekonomik dinamiklerinde talep yaratırken rekabeti ve istihdamı arttırmak,
 • Akıllı Şehircilik projelerinde tek kaynaktan sunulan, doğrudan ve teknolojik kanallardan yönetilen modüler çözümler üretmek,
 • Sosyokültürel ve sosyoekonomik gelişim sağlamak,
 • Birçok paydaşın dahil olabileceği etkin ve sürdürülebilir çözümler üretmek bulunmaktadır.

E-BÜLTENE KAYIT OLDUNUZ MU?

Tüm kampanya ve yeniliklerimizden haberdar olmak için e-bültene üye olmaya ne dersiniz!

Aremsoft © 2005-2021. All Rights Reserved