Teşkilat Yönetim Sistemi (BATON)

      Kent Yönetiminde seçimler çok önemli bir yere sahiptir. Seçmenlerin oy kullanma pratiklerinin yanında eğilim ve tercihlerini öngörülebilir kılmak için siyasal iletişimden önce etkili iletişim (etkileşim) gelmektedir. Seçmenin algısı, sosyo-psikolojik durumu ve çevresel faktörler kentin en küçük yerleşim biriminden en büyük yerleşim birimine kadar etki etmektedir. Ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, dış etkenlerin siyasi müdahaleleri seçmenlerin ve parti teşkilatları üzerinde ölçümlenemeyen olumsuz durumlar yaratmaktadır.

 

      AREMSOFT, siyasi teşkilatlanmanın demokratik yönetimler açısından önemini vurgulamak, seçmen algısını belirlemek, tercihlerini ölçümlemek ve seçimlerden önce politik analizler yapmak için tasarlamış olduğu “Teşkilat Yönetim Sistemi – Baton” ile siyasi çalışmaları dikey yönetim ekseninde tek bir uygulamada toplamıştır.

 

       Kent teşkilat sorumlularının uygulama içerisinden ilçe-bölge yöneticilerini belirleyerek alt teşkilat yapısı kurmaları için yetkilendirme yapabildiği BATON uygulaması en küçük yerleşim yeri sorumlularına kadar dikey yetki atama imkanı sağlamaktadır. Genç Seçmenden Sorumlu Teşkilatlanma, Kadın Seçmenlerden Sorumlu Teşkilatlanma, Mahalle Teşkilatlanmaları gibi yetkilerle bölgede bulunan tüm seçmene ulaşmayı bu sayede refleks cümlelerin ölçümü ve anket çalışmalarıyla seçmen algısını anlık olarak teşkilat yapısının en üst kademesine ulaştırmayı sağlamaktadır.

 

      Geçmiş seçim sonuçları ışığında en küçük yerleşim alanlarında bulunan seçmenlerin sayısal politik tercih oranları ölçümlenir. Sonrasında uygulamayı kullanan teşkilat sorumluları kendi bölgelerine ait ulaşmaları gereken seçmen hedef rakamlarını görüntüleyebilirler. Mahalle sorumlularının ikili iletişim ya da toplu görüşmeler sayesinde çevrelerinde bulunan seçmenlerin siyasi tercihlerini uygulama üzerinde rakamsal ve politik görüş düzeyinde girmeleri ile veri havuzu oluşturulur. Bu sayede dikey olarak önce ilçe-bölge sorumluları kendi yetki alanlarındaki mahallerin veya bölgelerin toplam seçim öncesi politik tercih oranlarını görüntüleyebilirler. Geçmiş seçmen tercihleri, güncel teşkilat sorumlularının veri girişleri ile oluşan havuz karşılaştırılması sonucu hangi mahalle-bölge ekseninde sosyo-psikolojik seçmen algısı üzerinde çalışılması gerektiği belirlenir. BATON uygulaması sayesinde teşkilatların aktif çalışmalarını sürdürmeleri takip edilirken aynı zamanda bölge bazında seçmen algısı araştırmaları da en az maliyetle devam etmiş olmaktadır.

E-BÜLTENE KAYIT OLDUNUZ MU?

Tüm kampanya ve yeniliklerimizden haberdar olmak için e-bültene üye olmaya ne dersiniz!

Aremsoft © 2005-2021. All Rights Reserved