Veri Bilimi

      21. Yüzyılda literatüre hızlı şekilde giren ve kısa sürede popüler olan “Big Data” süreç içinde kullanım yeri ve yöntemleriyle birçok teknolojik çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Her geçen gün artan veri hacmi aynı zamanda birçok akademik ve ticari çalışmada önemli yere sahiptir.  1999 yılında ilk olarak Kevin Ashton’un ortaya attığı “IOT” kavramı ve hızla gelişen teknoloji sayesinde de sensörlerle artan veri oranları bulunduğumuz yıl itibariyle Akıllı Şehir ve Akıllı Ticaret kavramlarına büyük bir veri çeşitliliği sağlamıştır.

 

      Yapılan araştırmalara göre, 2019 yılı itibariyle internet kullanıcılarının günlük ürettikleri veri ortalama 2,7 kentilyon byte civarında iken, 2020 yılında bu rakam (Covit-19 salgını sebebiyle) internet bilgi paylaşım artışlarından dolayı günlük 52 zettabyte civarına ulaşmıştır. 2021 yılı başlarında yapılan araştırmalar; sosyal medya kullanıcı sayılarının artışı, internet üzerinden alışveriş, ödeme ve haberleşme sistemlerinin de artışıyla beraber 86 zettabyte’a kadar ulaşmıştır.

 

      Üretilen büyük hacimli (metadata hariç) verinin günümüzde, geçmişte olduğu gibi ilişkisel veritabanı sorgulama dilleri ile büyük veri analiz yöntemlerinin güncel ihtiyaçları karşılamamasından dolayı artık kullanılmadığı görülmektedir.

 

      Büyük veri yönetimi (Big Data Mangement) yöntemlerinde başta Eşle-İndirge (Map-Reduce), Hadoop, olmak üzere, Hbase, Hcatalog, NoSQL, Hive, MPP (Massively Parallel Processing), Mahout, ve Cassandragibi metotlardan faydalanılmaktadır. Ülkemizde veri işleme ve toplama çalışmaları “2010 yılında çıkarılan 5982 sayılı Kanunla Anayasanın 20. maddesine eklenen fıkra ile herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak teminat altına alınmaktadır.” ifadesi ile bireylerin kendilerini ilgilendiren kişisel veriler üzerinde hangi hak ve yetkilere sahip olduğu ve kişisel verilerin hangi hallerde işlenebileceği konusu hükme bağlanmıştır.

 

      Aremsoft olarak; büyük veri yönetimi, anlamlandırılarak analitik çalışmaların ortaya konması, farkındalık yaratılması gibi çalışmalar sayesinde kurum ve kuruluşların bu dönüşüme ayak uydurmaları için profesyonel yaklaşımlar ve kuramsal nitelikte çalışmalarla sürdürülebilir projeler ortaya konmasını sağlamaktayız.

E-BÜLTENE KAYIT OLDUNUZ MU?

Tüm kampanya ve yeniliklerimizden haberdar olmak için e-bültene üye olmaya ne dersiniz!

Aremsoft © 2005-2021. All Rights Reserved